Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hälso- och sjukvården 2035

Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården. Denna rapport handlar om svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Avsikten är att visa vilken inriktning utvecklingsinsatserna behöver ha.

Rapporten är en del i en större studie om framtidens fastighetsbehov utifrån ett tiotal viktiga ämnesområden, så som vård, skola, klimat och digitalisering. Denna rapport är den första delen i en antologi.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Vårdens lokaler

Kategorier: Hälso- och sjukvården

Organisation: Region

Publicerad: 4 april 2016