Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Här går gränsen! Gränsdragningslista för regioner och landsting

Denna rapport gavs ut 2011 och uppdaterad gränsdragningslista planeras finnas klar under 2020.

Listorna ger förslag till gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet, som sedan kan anpassas till respektive landsting unika situation. Rapporten är resultatet av ett projekt som initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för regionernas fastigheter.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Vårdens lokaler

Kategorier: Gränsdragning

Organisation: Region

Publicerad: 4 april 2011