Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Case 1 - Simuleringar av energibehov

Det finns möjlighet att i framtiden bygga skolor med mycket varierande form, som ändå stödjer en flexibel pedagogik. Olika form leder till olika energibehov. Även en ökad digitalisering och ett ökat lokalutnyttjande kan påverka energianvändningen. I detta avsnitt i rapporten har simulering av energibehov för tre olika skolbyggnader genomförts.

Summering

  • Byggnadens form spelar roll för energianvändningen och formfaktorn bör hållas så låg som möjligt.
  • En ökad digitalisering med fler elektriska apparater i byggnaderna ökar den totala energianvändningen.
  • Ett ökat lokalutnyttjande med fler elever per yta minskar energianvändningen per elev, även om skolorna används under en sommartermin.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!