Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Case 2 – Fotgängarsimuleringar

För att analysera planlösningarna på skolor kan man använda fotgängarsimuleringar. De indikerar vart i planen det är lugnast och mest studiero samt vilka hot spots som finns – dvs. där det är risk för köbildning och trängsel. För att titta på planen har vi tittat på momentana övergångar i schemat. De tidpunkter som simuleringen visar är när man kommer på morgonen, lunchrast och hemgång.

Summering

  • Byggnadens form spelar roll för var i byggnaden man ska placera platser för klassrum, i Glömstaskolan ligger de i hörnen vilket även är det minst störda och tystaste läget i byggnaden.
  • Kommunikationsytor blir snabbt och ofta röda. Här finns risk för trängsel. I Glömstaskolan ligger trapporna som ett nav i mitten istället för att spridas ut i byggnaden som i en korridorskola.
  • Vi ser att entréerna till hemvisterna är orangea och verkar som en buffertzon mot trapphuset.
  • Vi ser att klassrum och grupprum för undervisning är gröna och blå vilket betyder att de är minst stimmiga och bäst för undervisning.Sammantaget kan dessa aspekter ses som indikatorer som talar för och emot lösningar. Det är ett av många exempel som, på ett grovt och förenklat men ändå visuellt begripligt vis, förklarar hur man kan trycktesta en planlösning på en BIM-modell efter givna parametrar med eftersökt effektmål.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!