Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Exempel från verkligheten

För att illustrera hur man valt att arbeta med verksamheters lokaler i nybyggnader från skal till individ, så tar rapporten upp ett par exempel från grundskolan, gymnasier och högskolan.

Summering

Det finns många lösningar för en modern skola som klarar framtidens krav. Elmeskolan har möblerat sina klassrum som aktivitetsbaserade kontor, Johan Skytteskolan är en klassrumslös skola med arbetslag som samsas om öppna inglasade ytor och få traditionella klassrum och Kvibergsskolan är en digital skola utan klassrum och traditionell katederundervisning. Den har åldersblandade grupper i olika storlekar och lektionerna kallas för arbetspass. På skolans botten­våning, i den så kallade kreativa arenan, ryms slöjdsalar, musikstudior, bibliotek och ett makerspace – en digital verkstad.

På Sundsta-Älvkullegymnasiet har man generella planlösningar årskursvis med ett socialt stråk som förbinder fyra likadana byggnader. Det finns en gradäng och en miniaula på varje våningsplan och man kan studera precis överallt. Klassrummen är riktningslösa och man har whiteboards från vägg till vägg. Det har blivit en plats där man dröjer sig kvar till dess att larmet går på kvällen. Tekniken har pedagogerna själva fått vara med och bestämma om och man är uppkopplad mot öppna nätverk överallt mot alla prylar.

På högskolan ser man utmaningar i att växla mellan analogt och digitalt. Mellanstora rum är svåranvända, stora rum och små grupprum är alltid uppbokade.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!