Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Framtida utmaningar och hållbarhetsaspekter

2019 lanserades en nationell digital plan för skola och nu pratar vi mer om hur istället för om. Huvudmännens finansiering är en stor fråga. I detta avsnitt i rapporten finns en lista över samhälleliga utmaningar att beakta

Summering

Effektmål bör upprättas för det aktuella skolprojektet. De prioriteringar och vägval som görs ska kunna motiveras med dessa. Målen uttrycker det som arkitekter, byggare och övriga konsulter ytterst ska leverera på.

Det handlar om övergripande mål som skolprojektet ska bidra till att förverkliga, hur lärmiljön ska upplevas och vilka högre värden den ska bidra till att förverkliga samt hur lärmiljön ska vara organiserad baserat på en verksamhetsbeskrivning och behovs­analys. Målen styr vilka funktioner och ytor som ska finnas i skolan, deras inbördes relationer och egenskaper samt gränsvärden och krav för ljud, ljus, luft, hållbarhet och tillgänglighet etcetera.

Standard och system för installationer gällande sensorteknik och skalskydd måste fastställas tidigt i projektet ur såväl ett drift- och förvaltningsperspektiv som ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv.

Vi har inte råd att slösa med resurser i form av personal och lokaler. Samnyttjande och effektivt nyttjande av digital teknik höjer nyttjandegraden och hållbarheten och kan vara till nytta för undervisningen framöver.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!