Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Inledning

För att ta reda på hur den pågående digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer att påverka lokalernas utformning och behov av fastighetstekniska lösningar så måste man förstå vilka funktioner som en lärmiljö måste tillhandahålla.

I rapportens inledande kapitlet tittas på frågan från ett antal olika vinklar.

Summering

Digitaliseringen och hur vi tänkt använda oss av den i byggnaden, organisatoriskt, ur drift- och säkerhetssynpunkt men även ur ett didaktiskt, pedagogiskt perspektiv är aspekter som med fördel beskrivs i funktionsprogrammet.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!