Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Intervjuer med enkätsvar

10 verksamhetsföreträdare och annan personal verksam i lärmiljö har fått svara på sex frågor kring digitaliseringen i skolan. Alla svaren på frågorna finns samlade i detta kapitel i rapporten.

Summering

Idag pågår lärande dygnet runt. Molndata och exempelvis Google och Amazon vet var vi sitter geografiskt och hur vi lär oss. Det som är unikt med skolan är den fysiska platsen. På universitetet är mycket av undervisningen redan digitaliserad men inget tyder på ett minskat behov av en fysisk plats. Vi har alltjämt närvaroplikt i grundskolan. Vi bedöms och registreras dagligen. Men det är inte längre kunskapen som är centralt utan de färdigheter som vi lär oss där i att omsätta kunskapen till något användbart. Vi behöver alla känna att vi gör något som är meningsfullt.

Idag kommer vi till skolan med information och ett lärande som inte är begränsat till skolans öppettid men vi behöver hjälp att processa och validera den.

Grupparbete och digitalt arbete tränar oss i språk, kommunikation, socialisering och samarbete. I skolan måste man tillåtas vara kreativ och man behöver flexibla anpassningsbara lokaler där man kan arbeta tillsammans utan att störa andra. Man behöver laddstationer och rum för kollaborativt arbete.

Skolan som socialmötesplats med lärarledd undervisning är viktigt. Undervisningen ska utveckla de förmågor som vi behöver i framtiden. I skolan ska man arbeta i grupp och få prata, tyst repetition kan man ägna sig mer åt hemma. Fokus bör vara på kvalitet och inte kvantitet avseende likvärdighet. Att något är likvärdigt behöver inte betyda lika mycket.

Idag har böcker inget slut, gamification, flippat klassrum och multimodalt lärande kan stötta pedagogiken. Man kan se hur man lär sig och ta vid där man slutade och lärsituationen individanpassas.

Sensortekniken och videokameror är den enkla delen. Vi har mobiler, datorer och tekniska system i en byggnad som registrerar var vi är och vad vi gör. Detta kan avlasta administration och närvarohantering som annars tar tid från lärande och hindrar utveckling av lärmiljön men hur kan vi använda oss av och äga den data som vi i dagsläget ger till Google och Amazon? Skolan och lärarna borde ha mandatet och ägarskapet. Vi måste veta vad vi ska använda data till och hur vi ska analysera den så vi inte skapar mer administrativ tyngd. Utbildningsväsendet är redan idag belastat med olika bedömningssystem.

I framtiden kommer informationshantering, ägarskap och processhantering blir centralt. Pedagogiken blir viktigare än själva ämneskunskapen. Idag finns ett stort glapp bland lärare i digital kunskap och utveckling måste ges tid och prioriteras.

Treterminssystem vore bra för barnen. Gamification och modulärt lärande med feed-back-loopar likaså. Anpassning av lärmiljön ned på individnivå är centralt.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!