Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Lokaler, inredning och installationer som stöttar aktiviteten

Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i skolan både i undervisning och lokaler som diskriminering. Detta ställer krav på våra lärmiljöer. Med hjälp av neurovetenskap vet vi idag betydligt mer om vår hjärna och om hur vi lär idag. Det går inte att bygga nya skolor idag utan att ta hänsyn till våra sinnen och hur de reagerar på intryck kopplat till ljud, ljud, syn och hörsel.

I detta avsnitt i rapporten fördjupas dessa frågor.

Summering

Lärmiljöerna måste vara inkluderande och neurovetenskapen ger nycklar till hur vi kan optimera sinnesintryck kopplat till aktivitet. Lärsituationer i utbildningsmiljö påminner mer och mer om kontorsmiljöer och då de är aktivitetsbaserade måste verksamheternas lokaler också ta hänsyn till olika aktiviteter.

Ljus kan kalibreras digitalt och kopplas till aktivitet och möbler. Kollaborativt arbete ställer krav på goda ljudförhållanden såväl analogt som digitalt och rätt inredda kan rummen stötta inlärning.

God lärmiljö kräver intryckssanering gällande ljus, ljud och visuellt buller. Vi ser också att den digitala miljön behöver intryckssaneras samt att man behöver kunna göra övergångar mellan analogt och digitalt arbetssätt i realtid. Genomtänkt möblering och ljussättning ger god ergonomi och synergonomi. Rumssamband och tydlighet med rätt installationer skapar trygghet och studiero.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!