Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Lokalens betydelse för lärande - nu och i framtiden

Man kan inte bygga rätt och hållbart för framtiden utan att beakta digitalisering kopplat till lokalerna och de aktiviteter som kan kopplas till dem. Därför bör man se över dels lokalernas ändamålsenlighet kopplat till drift och underhåll, dels till individ, aktivitet, pedagogik, organisation och samband. Det finns lärmiljö som hjälper och som stjälper.

Detta avsnitt i rapporten är tänkt att uppmuntra till att förstå samband och synergieffekter.

Summering

Framtidens utmaningar innebär att såväl skolbyggnaden som pedagogiken måste digitaliseras i långt större utsträckning än vad vi ser idag. Lärmiljön är en till tillgång och kan, om den är rätt utformad, stötta undervisningen.

För att kunna utforma framtidens lärmiljöer och veta hur man ska utforma och utrusta dem så måste man förstå vad som ska hända i dem och hur verksamheten är organiserad. Annars sitter man på en stor investering som inte svarar mot behov. Därför är det också viktigt att förstå olika typer av pedagogisk verksamhet och hur den, och de digitala verktygen, påverkar det som sker i lärmiljön.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!