Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Online seminarium och intervju avseende drift och förvaltning – Förstudie

Ett online seminarium med sakkunnigreferensgrupp från SWECO och djupintervju med teknikchef på Locum genomfördes. Resulterande övergripande förstudie och funktionskrav kan ses som hygienkrav att studera vidare. I detta kapitel i rapporten redovisas vad som är viktigt att tänka på och resonemang förs kring installationsfunktinalitet.

Summering

  • Man bör eftersträva en modernisering samt en förenklad struktur för hård- och mjukvara, förbättrad IT-säkerhet, enhetlig användarmiljö samt ökad flexibilitet för systemanvändare.
  • Förvaltningarna vill kunna styra fastigheten genom AI: komfort eller energieffektivitet samt skalskydd, system för värme, luft och energioptimering.
  • Man bör ha ett och samma system kopplat till sensorer för att kunna se trender och fel som man manuellt måste agera på.
  • Kunnig driftspersonal krävs för att kunna hantera och avläsa systemen – fel är ofta kopplat till den mänskliga faktorn.
  • Ha kontroll: se till att veta vilken data som samlas in och varför, sammankoppla effektmål med syfte (glöm inte att beakta verksamheten).

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!