Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Pedagogisk utveckling kopplat till aktiviteten i lokalen

Vi ser att framtiden och digitaliseringen kommer att innebära och kräva nya sätt att arbeta, undervisa. Pedagogiken utvecklas och ämnesöverskridande arbetslag som samverkar kring undervisningen blir vanligare trots att mer traditionell pedagogik ännu är mest utbredd. Övergångar mellan analogt och digitalt samt mellan skola och hem efterfrågas och önskas vara sömlösa.

För att exemplifiera så listas ett par olika trender i detta avsnitt i rapporten.

Summering

Vi ser en utveckling mot kollaborativt och internationellt arbete. Framtiden ställer nya krav på färdigheter och kompetenser. Vi behöver klara av övergångar mellan digitalt och analogt. Den fysiska lärmiljön kan stötta lärandet och lärsituationen. Tekniken erbjuder också verktyg för att anpassa utbildning och bättre integrera studenter med olika kulturell och internationell bakgrund.

Liksom användandet av digital media och teknik ökar demokratiseringen i samhället ser vi att det sker en maktförflyttning även i verksamhetens lärmiljöer ned på klassrumsnivå. Vi ser även en utveckling mot ämnesöverskridande arbetslag som kan behöva en annan typ av lokalresurs än den som finns i beståndet idag.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!