Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Smarta byggnader

Detta omfattande avsnitt i rapporten handlar om sensorteknik och IoT i skolan. Traditionellt sett har sensortekniken kopplats till drift och underhåll men sensorteknik kan även kopplas till pedagogik och lärande. I nuläget är IoT i skolan, d.v.s. hur man är behjälpt av sensorteknik i undervisningen, relativt outforskat men om fem till tio år är det mycket möjligt att vi använder tekniken till långt mycket mer än idag. Avsnittet beskriver system, kravställan, möjligheter och sammankopplingar mellan förvaltning och brukare.

Summering

Smarta byggnader utrustade med sensorteknik är kostnadseffektiva och kan generera data som när den analyseras kan förutse drift och underhåll samt anpassa allt från fasaden till installationer, aktiviteter och individer i lokalen för optimala förhållanden. I skolan kan sensortekniken dels underlätta administration och närvarohantering och skydd, dels analysera den specifika lärsituationen och aktiviteten på en given plats i ett givet rum i byggnaden. I undervisningen kan man lära sig av byggnaden i realtid.

Öppna API:er och system som pratar med varandra samt tekniskt kunnig drifts­personal är viktiga framgångsfaktorer. Man behöver även koppla på juridiska och etiska aspekter samt beakta den personliga integriteten.

Vid insamling av data och bedömningar utifrån sensorteknik måste någon ansvara för ramverket och ägarskapet så att detta är tydligt.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!