Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Undervisningslokaler och pedagogik i ett nutidssperspektiv

Under våren 2020 drabbades Sverige av en pandemi och skolväsendet fick anpassa sig till digital hemundervisning. Gymnasiet, Universitet och Högskola var stängda och undervisning bedrevs på distans. Grundskolor och förskolor hölls öppna för att samhällsviktiga yrkesgrupper skulle kunna arbeta. Givet detta scenario kan man fråga sig om det behövs en fysisk byggnad för en lärsituation men skolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag blir samtidigt mycket tydligt i detta läge. Skolan som fysisk plats behövs särskilt i de yngre åldrarna för att ge trygghet och skapa struktur.

Summering

Framtidens utmaningar innebär att såväl skolbyggnaden som pedagogiken behöver digitaliseras i långt större utsträckning än vad vi ser idag. Lärmiljön är en tillgång och kan, om den är rätt utformad, stötta undervisningen.

För att kunna utforma och utrusta framtidens lärmiljöer måste man förstå vad som ska hända i dessa och hur verksamheten är organiserad. Annars sitter man med en stor investering som inte svarar mot behoven. Därför är det också viktigt att förstå olika typer av pedagogisk verksamhet och hur den, och de digitala verktygen, påverkar det som sker i lärmiljön.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!