Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hur påverkas lokaler av verksamheters digitalisering?

Workshop med verksamhetsföreträdare – Behovsanalys

För att kartlägga och göra en behovsanalys genomfördes en workshop med verksamhetsföreträdare från grundskola, gymnasium och högskola/universitet. I workshopen utgick man ifrån metoden strukturerad brainstorming i följande fyra moment; .1 Klustring, 2. Listning av topp 5, 3. Vision och 4. Actions. Resultaten från workshopen kan läsas i sin helhet i detta kapitel rapporten.

Summering

Verksamheter behöver lokaler som fungerar som social mötesplats – gärna dygnet runt. Lokalerna ska vara trygga, inkluderande och uppkopplade med en generalitet i planlösningen och flexibilitet i rum och möblering som minner om en aktivitets­baserad arbetsmiljö och som möter så många behov som möjligt med så få anpass­ningar som möjligt. Luft, ljud och ljus ska kunna kalibreras med tekniska system så att man mår bra.

Verksamheten måste ha tekniska system med öppna API:er och god uppkoppling för att kunna arbeta multimodalt och få sömlösa övergångar mellan fysisk undervisning och distansundervisning.

Rektorerna har en central roll i att utbilda sin personal, tillsätta rätt resurser och lära från misstag kopplat till digitalisering. Föräldrar måste vara med på tåget och ägar­skapet av data är centralt. Det gäller information kopplat till lärande men även till lokalerna.

Slutligen bör verksamhetens lokal ses som en resurs, integrerad lokalt i samhället och sammankopplad med näringsliv och forskning så att verksamheten utvecklas parallellt och så att lagstiftning och myndigheter hänger med.

På övergripande nivå är det också nödvändigt med fortsatt forskning och utvärde­ring kopplat till lärmiljö – gärna redan i projekteringsfasen, och att satsa på skolan. Man behöver riktlinjer för generell utformning.

Läs rapporten

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!