Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hyresvärdsupphandling

Vägledning

Kommuner och regioner som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145). Ett sätt att förhyra verksamhetslokaler är genom en hyresvärdsupphandling. I en hyresvärdsupphandling upphandlas hyreskontrakt, byggentreprenadkontrakt och närliggande tjänster, exempelvis projekteringstjänster, gemensamt dvs. paketeras tillsammans i en upphandling.

Denna vägledning syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter en hyresvärdsupphandling.

Arbetet med skriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Upphandling

Kategorier: Avtal, Lokalresursplanering

Organisation: Kommun, Region, Generellt

Publicerad: 22 februari 2021