Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Inredningsplanering: en planeringsmodell för inredning i skolor och förskolor

Den här skriften lyfter fram planeringsprocessen för inredning av skolor och förskolor samt vilka som samverkar i processen. Planeringsprocessen för inredning måste integreras tidigt i andra förändringsprocesser som kan avse förändrade arbetssätt eller lokalförändringar.

Utgångspunkten är att inredningen är en viktig stödfunktion för skolans och förskolans kärnverksamhet. Målgruppen är i första hand inredningsplanerare, skol- och barnomsorgschefer ; samt fastighetsansvariga men skriften riktar sig också till konsulter och leverantörer samt personal i förskolor och skolor.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Lärmiljöer, Trygghet, säkerhet

Kategorier: Förskolor lokaler, Skolor lokaler

Organisation: Kommun

Publicerad: 12 mars 2010

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!