Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Klimat

Ett förändrat klimat ställer nya krav på klimatanpassade byggnader så att de bättre kan stå emot exempelvis skyfall och värmeböljor. Den pågående klimatförändringen bedöms innebära allt fler fall av extremväder jämfört med tidigare. Som ägare till samhällsviktiga byggnader är det viktigt att kunna möta klimatförändringarna.

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!