Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Klimatkonsekvenser av olika energilösningar

Med den här skriften vill vi ge en introduktion i arbetssätt för att beräkna klimatkonsekvensen av ett investeringsbeslut som medför ökad eller minskad energianvändning eller energiproduktion.

Alla energilösningar påverkar miljön och klimatet direkt eller indirekt. Det finns många sätt att utvärdera miljöpåverkan från energianvändning och flera välutvecklade teorier och metoder. De två metoderna som beskrivs i denna skrift är bokföringsanalys och konsekvensanalys. I en bokföringsanalys kartläggs utsläpp som direkt kan kopplas till en verksamhet. En konsekvensanalys studerar förändringen på marginalen i energisystemet och dess klimateffekter till följd av en investering eller annan åtgärd.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi, Klimat

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 8 november 2017