Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Klimatrisker och krisberedskap

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för krisberedskapen.

SKL har i denna skrift samlat några exempel på kommuner och landsting som integrerar arbetet med klimatrisker i krisberedskapen.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Klimat, Trygghet, säkerhet

Kategorier: Krisberedskap

Organisation: Generellt

Publicerad: 22 april 2015

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!