Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor

I denna broschyr kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem i skolan.

Kraven utgår från regelverk kring arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd och broschyren följer den uppdelningen.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 12 februari 2019

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!