Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor

I denna broschyr kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem i skolan.

Kraven utgår från regelverk kring arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd och broschyren följer den uppdelningen.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier:

Organisation:

Publicerad: 12 februari 2019