Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för
uppvärmning och drift.

En stor del av dessa lokaler är byggda före 1980 och skolor, kontor och vårdlokaler är de största lokalkategorierna.En del av dessa byggnader är slitna, omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov och står därför inför stora renoveringsbehov.

Här presenteras en systematik för att analysera valet mellan att renovera eller bygga nytt. Ett beslut som handlar om stora investeringar och som binder upp kapital under lång tid.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Drift och underhåll, Energieffektivisering, Teknisk förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 16 februari 2015