Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att förbättra befintliga byggnader och i helt nya hus. Dessa investeringar får konsekvenser under lång tid framöver.

Ofta har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekvenser än själva investeringsutgiften. Därför borde det vara naturligt att både investeringsutgifterna och de framtida drift- och underhållskostnaderna bedöms när vi fattar strategiska beslut om investeringar. En metod för detta är så kallade livscykelkostnadskalkyler (LCC-kalkyler).

Denna skrift visar på goda exempel och lösningar för att inspirera fler offentliga fastighetsorganisationer att använda LCC-kalkyler.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter, Lärande exempel

Ämne: Ekonomi, Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Energieffektivisering, LCA, LCC, Teknisk förvaltning

Organisation: Generellt

Publicerad: 17 mars 2017