Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga.

Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”ljudtrötthet” eller tinnitus, särskilt i förskolor. Åtgärder som måste utföras i efterhand för att byggnaden inte uppfyller normerna blir i regel betydligt dyrare än om man planerat och byggt rätt från början. Den här skriften inspirerar till och ger goda exempel på hur du kan arbeta med ljudmiljön i förskolor och skolmatsalar på ett framgångsrikt sätt. Den visar att det verkligen kan fungera. Här tas också upp faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid åtgärder i brukarskedet och samtidigt ges tips inför nyprojektering.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Arbetsmiljö, Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier: Buller, Förskolor lokaler, Metod, Skolor lokaler

Organisation: Kommun

Publicerad: 31 december 2012

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!