Prenumerera på Offentliga fastigheter

LOU i lokalanskaffningsprocessen

I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentligen innebär. Hur ska man agera för att inte göra fel? Vilka är de vanligaste situationerna där frågeställningar uppstår?

I den här skriften får du svar på dessa frågor om lokalanskaffning och LOU. Fokus är på kommuners erfarenheter, frågeställningar och olika sätt att hantera oklarheter.

Syftet med denna skrift är att förse kommunala förvaltningar för lokalförsörjning med kunskapsunderlag och handlingsalternativ för att få en hanterbar och kostnadseffektiv lokalanskaffningsprocess samtidigt som LOU följs.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Upphandling

Kategorier: LOU

Organisation: Generellt

Publicerad: 27 maj 2014

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!