Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Metod för bättre innemiljö

Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god.

Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människor besvär. Tyvärr händer det ändå att byggnader och inredning påverkar människors hälsa. Det kan bero på många olika saker. Byggfel och brister i byggnaden, skadegörelse, olämpliga materialval, bristande underhåll, felaktig lokalvård och olämplig inredning är några av de vanligaste orsakerna. För att förebygga och hantera innemiljöproblem behövs ett systematiskt förhållningssätt i alla skeden av en byggnads livstid.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Inomhusmiljö

Kategorier: Metod

Organisation: Generellt

Publicerad: 22 augusti 2017