Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Miljö

Fastighetsförvaltning påverkar miljön varför det är viktigt att minimera den negativa påverkan. Allt fler offentliga fastighetsförvaltare arbetar med LCA, livscykelanalyser, så att miljöpåverkan från en byggnads alla skeden värderas.

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!