Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Modeller för energieffektivisering

Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett
sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags
modeller, arbetsätt och strategier.

 I den här skriften är fokus på hur offentlig fastighetsägare kan använda interna och externa modeller
i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett strukturerat arbetssätt.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i byggnader. Syftet är att ge ett dig ett bra underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier: Energieffektivisering

Organisation: Generellt

Publicerad: 5 februari 2015