Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Myndighetskrav inom miljö- och hälsoskydd respektive arbetsmiljö

Här kan du ta del av några utmaningar som kommunerna har avseende myndighetskrav inom områden miljö- och hälsoskydd och arbetsmiljö, framför allt kopplat till skolor. Du kan även lyssna till SKL som går igenom vilka regler som gäller och hur inspektioner kan gå till.

Tillsyn av hälskoskyddsverksamheter

Anna Markusson, förbundsjurist SKL, berättar om vilka krav lagen ställer på tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, till exempel skolor.

Arbetsmiljöinspektion – så kan den gå till

Gunnar Sundqvist, utredare på SKL besriver hur en inspektion från Arbetsmiljöverket kan gå till. Vilka ska vara med under inspektionen? Måste kraven alltid följas? Vad händer om brister upptäcks?

Samverkan och dialog är ledord i Jönköping

Daniel Håkansson, fastighetschef i Jönköpings kommun om arbetet med miljö- och hälsoskyddsfrågor i Jönköping. Samarbete med andra förvaltningar och en god kommunikation med målgruppen lyfts fram som framgångsfaktorer.

Att leva upp till nya krav i gamla byggnader

I Falu kommun ryms flera hälsoskyddsverksamheter i byggnader som byggdes under 60- och 70-talet. Thorbjörn Fernkvist berättar att det har visat sig svårt att klara myndighetskrav för städning i dessa gamla byggnader och att det även lett till ett antal förelägganden.

Om publikationen

Typ av innehåll: Film

Ämne: Arbetsmiljö, Inomhusmiljö, Lärmiljöer

Kategorier: Lagar

Organisation: Kommun

Publicerad: 12 september 2019