Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nå energi- och klimatmålen 2050 – svårt men inte omöjligt

Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en av de absolut viktigaste utmaningarna idag för offentliga fastighetsägare.

Frågan är inte ny, vi (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor) har aktivt arbetat med olika verktyg för energieffektivisering sedan 1994 men nu är det dags att lyfta blicken mot de viktiga klimatmålen år 2050. Inför denna utmaning har vi tagit hjälp av åtta utvalda experter med olika erfarenhet och infallsvinklar.

Experternas paper har samlats i denna antologi med avsikt att vara ett inspirerande och spännande material för kommande diskussioner och satsningar.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi, Klimat

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 7 november 2012