Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nulägesanalys – energianvändning i fastighetsbestånd

De flesta kommuner har tagit fram strategier för sitt energieffektiviseringsarbete. Analyser av de framtagna strategierna visar på en stor spridning både i hur långt kommunerna kommit i sitt arbete med energieffektivisering och hur ambitiösa mål de satt upp.

En viktig slutsats av analyserna är att det är viktigt med en utförlig analys av nuläget som en grund för val av mål och åtgärder.

Den här skriften diskuterar varför det är viktigt att göra en nulägesanalys, vad den bör innehålla, hur man kan arbeta med nulägesanalys och presenterar olika verktyg.

Syftet är att ge stöd till dig som vill utveckla ditt arbete med nulägesanalyser och därmed det strategiska energiarbetet.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier: Energieffektivisering

Organisation: Generellt

Publicerad: 19 januari 2015