Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Produktionskostnad för skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för byggande av skolor som väldigt hög och det är svårt att se orsakerna till detta.

Vi har studerat kostnadsutvecklingen de senaste åren och jämfört ett antal nybyggnadsprojekt. Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan t.ex. bero på lokal konkurrens, entreprenadform, konstruktionens utformning, beställarens erfarenheter och kunskapsnivå. Byggherren kan genom en kvalificerad och väl utförd projektledning inte bara påverka projekteringskostnaden utan även stora delar av produktionskostnaderna.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Ekonomi, Lärmiljöer

Kategorier: Skolor lokaler

Organisation: Kommun

Publicerad: 20 maj 2016