Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Säkra lekplatsen – olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap

Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också riktat kritik mot kommunernas sätt att sköta sina lekplatser.

Men ofta är det lätt att med små, enkla medel reducera eller eliminera olycksriskerna. Det kan handla om att slå in en utstickande spik på lekhuset, eller att plocka bort några stenar från marken under gungan eller klätterställningen. Har man däremot byggt lekplatsen på ett ogenomtänkt eller felaktigt sätt, är det inte lika enkelt att komma till rätta med felen. Då krävs mer omfattande åtgärder. Nu finns en ny handbok som bygger på de senaste erfarenheterna av hur man kan förebygga olyckorna.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Lärmiljöer, Trygghet, säkerhet

Kategorier: Förskolor utemiljö, Skolor utemiljö

Organisation: Kommun

Publicerad: 1 januari 2009