Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Sjukhusentréer

Funderar din organisation på att bygga ett nytt sjukhus eller renovera stora delar av ett befintligt? I den här skriften lyfter vi de strategiska frågeställningarna och tillhandahåller en vägledning för alla er som arbetar med sjukhusentréer.

Vilka funktioner är prioriterade och hur kan du tänka kring utformningen för att uppnå en ändamålsenlig entré? Vår förhoppning är att du ska ha svaret på den frågan efter att ha använt dig av denna skrift. Till din hjälp finns fotografier, illustrationer och en utförlig checklista. Men kanske allra viktigast - inspiration till att lyckas och erfarenheter från kompetenta kollegor.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Vårdens lokaler

Kategorier: Hälso- och sjukvården

Organisation: Region

Publicerad: 26 februari 2014

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!