Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.

Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.

Till skriften finns även en mall som kan användas i det praktiska arbetet. Mallen hittar du under "Relaterade dokument" på samma webbsida som rapporten öppnas på.

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Fastighetsförvaltning, Klimat, Miljö

Kategorier: Klimatanpassning

Organisation: Generellt

Publicerad: 19 maj 2021
Bild på rapport Stöd i arbetet med klimatanpassning