Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Metod för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till anpassning av befintlig fastighet.

Skriften är uppdelad i stöd vid klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt respektive stöd för klimatsäkring av ett befintligt fastighetsbestånd. Avgränsning har gjorts till scenarierna skyfall, förhöjda vattennivåer och värmeböljor.

Till skriften finns även en mall som kan användas i det praktiska arbetet. Mallen hittar du under "Relaterade dokument" på samma webbsida som rapporten öppnas på.

Läsanvisning

Skriften är tänkt att fungera som en handbok och efter kapitel 2 kan läsaren välja att gå vidare till utvalda kapitel.

Kapitel 1. Inledning

Kapitel 2. Varför klimatanpassa?
Kapitlet ger en grundläggande förståelse för den tänkbara utvecklingen av klimatet utifrån olika klimatscenarier, varför klimatanpassning är viktigt och vilka lagar och regler som styr arbetet.

Kapitel 3. Vägledning för klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnation
Kapitlet innehåller en vägledning för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatanpassning vid ny-, om- och tillbyggnation.

Kapitel 4. Klimatsäkring av befintligt bestånd
Kapitlet innehåller en övergripande beskrivning av två huvudspår för hur en fastighetsorganisation kan arbeta med klimatsäkring av sitt befintliga fastighetsbestånd.

Kapitel 5. Vägledning för klimatsäkring av befintligt bestånd
Kapitlet innehåller en vägledning för klimatsäkring av befintligt fastighetsbestånd framtagen inom ramen för samarbetet Offentliga fastigheter.

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Bygg, Fastighetsförvaltning, Klimat, Miljö

Kategorier: Klimatanpassning

Organisation: Generellt

Publicerad: 19 maj 2021
Bild på rapport Stöd i arbetet med klimatanpassning