Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Strategisk logistik

Att använda ett strategiskt synsätt på logistikfrågor innebär att, utifrån vårdens behov, fatta välgrundade beslut som får långsiktiga effekter på flöden och kärnverksamheten.

Strategisk logistik ger bästa möjliga förutsättningar för framtida hög effektivitet och flexibilitet i logistiksystemet och därmed i vården. Det innebär en betydande potential för förbättringar och effektiviseringar.

I denna skrift ges en bred bild av strategisk logistik vid sjukhusområden genom att belysa framgångsfaktorer och potentialer. Skriftens målgrupp är dels beslutsfattare i vård-, fastighets- och serviceorganisation, dels logistikutvecklare i regioner och landsting.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Fastighetsförvaltning

Kategorier: Hälso- och sjukvården

Organisation: Region

Publicerad: 23 maj 2016

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!