Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Tänk efter före – risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv

Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndigheter att utarbeta särskilda risk- och sårbarhetsanalyser samt ta fram planer för hantering av extraordinära händelser.

Rapporten behandlar landstingens risk- och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Trygghet, säkerhet, Vårdens lokaler

Kategorier: Hälso- och sjukvården, Risk och sårbarhet

Organisation: Region

Publicerad: 28 februari 2011

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!