Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Tid för brukarengagemang - sammanfattning

Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när de görs av många människor. Det finns mycket att spara, både i skattepengar och miljö.

För att det ska bli möjligt krävs att personalen som arbetar i lokalerna får den tid och kunskap som behövs för att de ska kunna engagera sig i miljö- och energisparfrågor.

Denna broschyr, som baseras på skriften med samma namn, handlar om förutsättningarna för att engagera brukarna i de offentliga fastighetsorganisationernas energieffektiviseringsarbete.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Energi

Kategorier: Energieffektivisering

Organisation: Generellt

Publicerad: 20 januari 2015

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!