Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, till exempel genom att ta fram en gemensam lägesbild.

I skriften redovisas fyra framgångsfaktorer samt en process som kommuner och länsstyrelser kan inspireras av för tidigare samverkan.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne:

Kategorier:

Organisation: Kommun

Publicerad: 16 maj 2017

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!