Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, till exempel genom att ta fram en gemensam lägesbild.

I skriften redovisas fyra framgångsfaktorer samt en process som kommuner och länsstyrelser kan inspireras av för tidigare samverkan.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne:

Kategorier:

Organisation: Kommun

Publicerad: 16 maj 2017