Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Trygghet, säkerhet

Trygghet och säkerhet i offentliga miljöer är en mycket högt prioriterad fråga. Viktiga delar inom området är krisberedskap, skalskydd, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering med mera.

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!