Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Upphandling

Den offentliga sektorn handlar årligen upp varor och tjänster mångmiljardbelopp och upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet. Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.