Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn

Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är väsentligt nytt och värdeskapande.

Vad kännetecknar då innovativa organisationer? Vilka faktorer bidrar till innovation och vilka exempel finns? Den här skriften handlar om hur man kan främja innovation i sin fastighetsorganisation och tar sin utgångspunk i tre fallstudier som belyser viktiga erfarenheter och områden som är viktiga för innovationer. De tre projekt som beskrivs är multifunktionshuset Messingen i Upplands Väsby, Typförskola i Malmö stad och Innobuilds första fas i Falu kommun.

Den här skriften syftar till att inspirera och öka innovationskraften hos den kommunala fastighetssektorn.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Organisation

Kategorier:

Organisation: Generellt

Publicerad: 18 augusti 2014