Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Vårdens lokaler

Många miljarder investeras i regionernas fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag avseende vårdlokalernas utformning kommer påverka verksamheternas möjligheter till effektivt arbetssätt under lång tid framåt.

Fastighetsutveckling

Fastighetsförvaltning

Byggprojekt

Ledningsstöd

Hyresgäster

Sveriges regioner

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!