Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Vårdens lokaler

Många miljarder investeras i regionernas fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag avseende vårdlokalernas utformning kommer påverka verksamheternas möjligheter till effektivt arbetssätt under lång tid framåt. Inom nedanstående områden återfinns länkar till publikationer och regionernas webbsidor och dokument för att det ska vara enkelt att lära av varandra - Vi kallar det för Regionernas kunskapsnav.

Fastighetsutveckling

Fastighetsförvaltning

Byggprojekt

Ledningsstöd

Hyresgäster

Sveriges regioner