Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Byggprojekt - Administrativa rutiner

Vid genomförande av byggprojekt inom vårdfastigheter krävs ofta extra hänsyn till påvående vårdverksamhet samtidigt som andra delat fungerar som alla andra byggprojekt. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!