Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsförvaltning - Drift och underhåll

En bra drift och förvaltning lägger en drund för en hållbar fastighetsförvaltning. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!