Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsförvaltning - Fastighetsnyckeltal

Nyckeltal kan både användas för att följa den egna utvecklingen inom regionen och för att möjliggöra jämförelse med andra regioner båda. Nyckeltalsjämförelser ger en grund för att arbeta med erfarenhetsåterföring och färbättringar. Här återfinns rapporter och hänvisning till var alla regionernas fastighetsnyckeltal kan hittas.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!