Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsförvaltning - Gränsdragning

För att det ska vara tydligt med vad fastighetsvärden och hyresgästen ansvarar för upprättas gränsdragningslistor. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet, observera dock att uppdatering av materialet pågår.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!