Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hyresgäster - Hälso- och sjukvårdsutveckling

Regionernas vårdfastigheter ska skapa förutsättningar för vårdverksamheterna varför det som fastighetsförvaltare är viktigt att följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Här återfinns rapporter som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!