Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Hyresgäster - Vårdproducenter och stödverksamheters krav

Både vårdproducenter och olika stödverksamheter ställer krav på fastigheternas utformning. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

FoU-projektresultat

Strategisk logistik

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!