Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ledningsstöd - Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav utan en grunförutsättning för en väl fungerande verksamhet. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!